Formålet med testen er at afgøre om testpersonens samsyn ligger inden for normale grænser. Er måleværdierne i grænseområdet eller udenfor - da er opgaven at kortlægge de indre sammenhænge. Derefter, at bestemme det optimale hjælpemiddel eller alternativer - hvis der er valgmuligheder.
En samsynstest er derfor ikke ens hver gang, men skal indrette sig efter testpersonens behov.
Men som et minimum skal testen indeholde:
  • Grundig kortlægning af symptomprofilen, herunder tidligere anvendte hjælpemidler samt almene helbred.
  • Status af dybdesans og motoriske færdigheder - herunder bevægelighed, skjult skelen og fusionskræfter.
  • Bestemmelse af den optimale brillestyrke og vurdering af fokuseringsevnens kvalitet.
  • Vurdering af belastningsevne og udholdenhed i frit rum (Sensivitetstærskel og symptomprovokation).
Efter testen kan en kyndig fagperson give dig en god sammenhængende forklaring i klart dansk sprog - samt belyse mulighederne for opfølgning. Endvidere skal en skriflig redegørelse kunne fremstilles efter dit ønske. 
Halter nogle af punkterne her er det næppe troværdigt, og du bør opsøge en "second opinion".
Som et absolut minimum bør kendte WHO lidelser afdækkes - også dem i sektionerne H51 - H52 (som åbenbart ikke er patologiske nok til medicinsk opmærksomhed - selv om det kan være lidelser med stærke symptomer og vidtgående konsekvenser for arbejdsliv og livsmuligheder): http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/index.htm?gh49.htm+ 
Den bedste up-to-date test- og træningsmodel benævnes " CONSENSUS CLINICAL PRACTICE GUIDELINES (AOA)": http://www.aoa.org/documents/CPG-18.pdf; vejledning nr. 18 - og er naturligvis standard her på klinikken.
Top