Introduktion

Ordet " samsyn " er den danske benævnelse for fagudtrykket " binokulært " syn.
Begrebet omhandler den kendsgerning, at mennesker har to fremadrettede øjne som skal arbejde så godt sammen, at vi har oplevelsen af at se med eet midtstillet øje (Kyklop-syn).
Evnen er ikke medfødt, kun grundlaget er tilstede ved fødslen. Gennem barndommen dannes normalt nye nerveforbindelser og områder i hjernen knyttes til hinanden. Alt i alt fylder synssans og samsyn kolossalt meget i en menneskehjerne - og overgår langt alle andre sanser.
Som ved andre biologiske fænomener, er der ingen skarpe grænser mellem det normale og unormale. Alt biologisk har en vis variation. Et interval omkring midten kalder man normalområdet, men grænserne er sjældent skarpe.
Sådan er det også med samsynet. Især i grænseområderne har fagfolk diskuteret længe - og fortsætter sikkert lang tid endnu. Som forbruger kan man altså opleve at fagfolk, af og til, har en forskellig vurdering af en persons samsyn.
Det er egentlig ikke så underligt, og sådan gælder det i virkeligheden for mange ting omkring vores sundhed og evner. Til eksempel, er man internationalt ikke enige om, hvad det normale blodtryk skal være. Det betyder jo ikke, at man ikke ved en masse om det. Tværtimod. Men det øger kravet til fagfolk om en god grundviden og erfaring - og kalder især på anvendelsen af sund fornuft.
Lejlighedsvist kan man læse om forskellige selv-test metoder, som forbrugere kan afprøve. Ofte vildleder de mere end de vejleder. Samsynet er virkeligt komplekst, og mange sammenhænge skal iagttages når man tester det.

Fremgangsmåde

Som forbruger, er det sikreste at tage udgangspunkt i, at det normale samsyn slet ikke føles eller mærkes. Uanset hvor meget af hjernen vi anvender til opgaven - og hvor komplekse sammenhængene er, føler vi det simpelthen ikke under normale omstændigheder. Det er en vigtig pointe.
Omvendt betyder det også, at hvis du iøvrigt er rask, og føler betydelig anstrengelse eller besvær med at se i løbet af dagen, så er det sandsynligt at noget er forkert. Spørgsmålet er nu om det kan opklares og hvad der kan gøres.
  1. Som forbruger, er det første trin at afgøre om helbreddet er i orden. Har du mistanke til sygdom eller er i tvivl, skal du altid kontakte din læge eller øjenlæge.
  2. Andet trin er at finde ud af, om en simpel brillefejl kan forklare generne. Få en synsprøve hos optiker eller øjenlæge. Men vær opmærksom på, at almindelige synsprøver ofte er en metervare. Når de er bedst, indeholder de højest en screeningsfunktion for de mest kendte samsynsfejl.
  3. Er synet stadig anstrengt, og kender du ikke nogen god forklaring på det, er tredie trin at få foretaget en dybdegående samsynstest. Her er kompetancen og erfaringen yderst vigtig. Det kan ikke understreges nok. Find en specialist - almindelige optikere og øjenlæger kommer ikke dybt nok ned i substansen.
    Som et absolut minimum bør kendte WHO lidelser afdækkes - også dem i sektionerne H51 - H52 (som åbenbart ikke er patologiske nok til medicinsk opmærksomhed - selv om det kan være lidelser med stærke symptomer): http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en
Top