Pejlemærker for den normale synsfunktion er vældig godt kredset ind. En tidssvarende analyse skal derfor minimum måle og fortolke
  • Synsstyrke og evt. brillebehov
  • Signalerkendelse i synshjernen (såkaldt stereopsis eller 3D-sans). Såfremt i normalområde, skal de motoriske komponenter for klarhed og enkeltsyn kortlægges i nedenstående detaljer:
  • Hvileposition
  • Kapacitet eller maksimum ydelse
  • Responskvalitet (Steady-state performance)
  • Udholdenhed
  • Smidighed og hastighed
  • Stabilitet af centralsyn under pres (intermitterende suppression)
  • Interaktion af fokus- og drejefunktionerne
  • Refleksfunktion og automatik
For fagfolk (optikere, optometrister, øjenlæger mv) se Consensus Clinical practice Guidelines fra American Optometric association: www.aoa.org/documents/CPG-18.pd
Såfremt læsning, skærmarbejde o.lign. jævnligt provokerer symptomer skal ovenstående iagttages. Andet er ikke tidssvarende.

Test din synstest

Indgår ovenstående elementer ikke i den samlede og fortolkede vurdering er der ikke foretaget en udtømmende undersøgelse. Absolut ingen, uanset uddannelsesbaggrund, kan udtale sig om funktionsgraden på mindre baggrund.

Test fortolkningen

Få en god sammenhængende forklaring i klart dansk sprog. Fejler punktet - er det sikkert fordi fagpersonen
ikke selv forstår de indre sammenhænge.
Overvejer du testning af samsynsfunktionen så spørg til ovenstående liste.
Har du en tidligere test, så få en kopi af journalen og se om punkterne er adresseret.
I særlige tilfælde bør endvidere indgå vurdering af synsfunktionens integration til balancesans og bevægeapparat.
Alt er uddybende beskrevet på hjemmesiden
Top