Test: Neurooptometrisk test (funktionsafprøvning af syn og samsyn) Kr. 1240,00 
*1) Personlig synstræning: Kr. 5250.00 
Obligatorisk grundmodul. Består af tre gange klinikbesøg med individuel tilrettelæggelse og personlig træning. Er der yderligere behov, aftales supplerende besøg. Vurderes inden start.
**2) Holdtræning: kr. 3350.00.
Består grundlæggende af fire klinikbesøg med 14 dages mellemrum. Holdet kan bestå af 4 - 6 personer. Send en mail til klinikken, og vi oplyser mulige starttider. Ligeledes skal testtid aftales.
For begge typer træning gælder, at alt udstyr til hjemmetræning, uanset type, udlånes af klinikken. Ingen yderligere omkostninger (Obs ! også inklusive webbaseret træning).
*1. Personlig træning er især relevant ved hjernerystelse / hjerneskade, eller hvis der er flere samtidige fejltyper. Hjemmetræningsindsats aftales efter behov. Endvidere planlægges besøgsaftaler individuelt.
**2. Holdtræning er velegnet til alle typer almindeligt forekommende samsynsfejl som medfører spændingssymptomer, hovedpine og hurtig udtrætning (Men IKKE efter hjernrystelse / hjerneskade). Regn med et behov omkring 10 minutters daglig hjemmetræning i perioden (5 ud af 7 dage). Minimum alder 14 år.
Ved sygdom, eller andre forhindringer, holdes pause. Herefter trænes blot videre på samme niveau, og man samles op på efterfølgende hold. Gælder i 6 måneder.
 • Supplerende personlig kliniktræning: Per rammetime Kr. 1080.00
 • Skriftligt resume og konklusion af test (prosa) Kr. 825.00
 • Attest: Udfyldelse og forsendelse Kr. 470.00
 • Skriftlig fremsendelse af fx journalkopier, faturaer o.lign. Kr. 260,00
 • Telefonkonsultation per påbegyndt 15 min. kr. 360.00  
 • Undervisning og foredrag efter aftale
 Afbud til reserverede personlige tider: Tidsfrister og betaling.
 • Indtil 2 dage før: Uden beregning
 • Indtil 1 dag før: Kr. 650.00
 • Samme dag: Normal beregning
Betalingsbetingelser
 • Alle honorarer skal betales forud eller senest ved aktuelle fremmøde.
 • Der er absolut ingen muligheder for kredit.
 
Betalingsformer
 • Det er muligt at betale med kontanter og Dankort på stedet.
 • Ingen kreditkort accepteres.
 • Ingen afregning med trediepart uden skriftligt betalingstilsagn.
 * Varedeklaration: Indhold af neurooptometrisk basistest
Nedenstående liste, beskriver kort indholdet (på dansk) i de oftest forkommende tests som er nødvendige for en funktionsvurdering af samsynet. Tillige anvendes tests til vurdering af synsfunktionens rolle i balancesansen.
For en meget udførlig (og begrundet) beskrivelse, se: Consensus Clinical practice Guidelines fra American Optometric Association:www.aoa.org/documents/CPG-18.pdf . Mindre kan altså ikke gøre det. Konklusioner og rådgivning baseret på svagere beslutningsgrundlag er IKKE fyldestgørende.
Når resultaterne skal vurderes, kan man ofte ikke uden videre skelne mellem normal og unormal tilstand. Dels er biologiske tilstande ikke så firkantede, dels er måledata bare måledata og ikke nødvendigvis vigtige i sig selv. Det helt afgørende er derimod kompetencen til at sammenkæde og afkode dem.
Fornuftig afkodning kræver stor baggrundsviden og erfaring - og udgør klinikkens kernekompetence og adelsmærke. Vi anbefaler kraftigt, at forbrugere kontrollerer udbyderes baggrund. Se efter konkret uddannelse, og vær varsom når CV bare henviser til en masse aftenmødeaktiviteter el. lign. (Pixibogsmodellen).
Beskrivelse
Faglig benævnelse
 • Subjektiv bestemmelse af øjnenes synsstyrke med højkontrast bogstavtavler. Med og uden egen brille.
Visus
 • Objektiv bestemmelse af øjnenes hvileleje og bevægelighed.
Prisme-Covertest. Maddox Rod. Motilitetstest. Konkommittans.
 • Objektiv bestemmelse af totale konvergensstyrke ved glidende bevægelse, spring og forskelligt input i de to øjne.
NPC; normal, jump-type og rød-glas test.
 • Objektiv og subjektiv bestemmelse af størrelse og belastningsevne af fusionskræfter i fri rum.
Prismestav-vergensstyrke.
Vectogramtest, 30 cm - 4m, med og uden belastning.
 • Objektiv bestemmelse af brillestyrke, samt kvaliteten af fokuseringsydelsen.
  Obs ! Anvender ikke autorefraktor (populær elektronisk gættemaskine).
Retinoskopi: Refraktion, dynamiske akkommodative lag.
 • Subjektiv bestemmelse af brillestyrke. Hvert øje for sig, samt under samsynsbetingelser. Begge inkl. afbalancering.
Refraktion, normal type. Samt monokulær refraktion under binokulære betingelser.
 • Subjektiv bestemmelse af øjnenes hvileleje, fusionsstyrke og fokuseringsydelse. Både for distance -og læsesyn.
Phoropter: Forier. Relative og absolutte vergensreserver. Samt totale og relative akkommodation.
 • Subjektiv bestemmelse af fejlfiksering.
Fiksationsdisparitet.
 • Status af dybdesyn: Enten subjektivt målt, eller objektiv bestemmelse af nethinde korrespondance.
Stereopsis, eller retinale korrespondance.
 • Demonstration af brillerecept i fri rum. Forklaring af muligheder og alternativer.
Endelig bestemmelse, og sammenhængende dansk forklaring af individuelle muligheder.
Top