Ydelse/varer  Pris 
Funktionstest Samsyn: 1 Rammetime
          1.380,00kr.
Skriftligt resume og konklusion af test (prosa)
              910,00kr.
Grundpakke 3 besøg.  inklusiv Eyebab lille pakke 12.mdr. 3 apps
         6250,00kr.
Supplerende personlig kliniktræning: Per rammetime
          1275,00kr.
   
Eyebab mellem pakke 12.mdr. 8 apps
              1000,00kr.
Eyebab stor pakke 12.mdr. alle apps
            1.500,00kr.
Skriftlig fremsendelse af fx journalkopier, faturaer o.lign.
              320,00kr.
Attest: Udfyldelse og forsendelse
              520,00kr.
Telefonkonsultation per påbegyndt 15 min.
              415,00kr.

Priser er ændret pr. 1/1- 2022.

                        HOLDTRÆNING: HVIS EGNET 3800,- kr.

Afbud til reserverede personlige tider: Tidsfrister og betaling.

 • Indtil to dage før: Uden beregning
 • Indenfor 24 timer: Fuld fakturering
Betalingsbetingelser
 • Alle honorarer skal betales forud eller senest ved aktuelle fremmøde.
 • Der er mulighed for kredit gennem Resurs bank
 
Betalingsformer
 • Det er muligt at betale med kontanter, Dankort og MobilePay på stedet.
 • Ingen kreditkort accepteres.
 • Ingen afregning med tredjepart uden skriftligt betalingstilsagn.
 * Varedeklaration: Indhold af neurooptometrisk basistest
Nedenstående liste, beskriver kort indholdet (på dansk) i de oftest forekommende tests som er nødvendige for en funktionsvurdering af samsynet. Tillige anvendes tests til vurdering af synsfunktionens rolle i balancesansen.
For en meget udførlig (og begrundet) beskrivelse, se: Consensus Clinical practice Guidelines fra American Optometric Association:www.aoa.org/documents/CPG-18.pdf . Mindre kan altså ikke gøre det. Konklusioner og rådgivning baseret på svagere beslutningsgrundlag er IKKE fyldestgørende.
Når resultaterne skal vurderes, kan man ofte ikke uden videre skelne mellem normal og unormal tilstand. Dels er biologiske tilstande ikke så firkantede, dels er måledata bare måledata og ikke nødvendigvis vigtige i sig selv. Det helt afgørende er derimod kompetencen til at sammenkæde og afkode dem.
Fornuftig afkodning kræver stor baggrundsviden og erfaring - og udgør klinikkens kernekompetence og adelsmærke. Vi anbefaler kraftigt, at forbrugere kontrollerer udbyderes baggrund. Se efter konkret uddannelse, og vær varsom når CV bare henviser til en masse aftenmødeaktiviteter el. lign. (Pixibogsmodellen).
Beskrivelse
Faglig benævnelse
 • Subjektiv bestemmelse af øjnenes synsstyrke med højkontrast bogstavtavler. Med og uden egen brille.
Visus
 • Objektiv bestemmelse af øjnenes hvileleje og bevægelighed.
Prisme-Covertest. Maddox Rod. Motilitetstest. Konkommittans.
 • Objektiv bestemmelse af totale konvergensstyrke ved glidende bevægelse, spring og forskelligt input i de to øjne.
NPC; normal, jump-type og rød-glas test.
 • Objektiv og subjektiv bestemmelse af størrelse og belastningsevne af fusionskræfter i fri rum.
Prismestav-vergensstyrke.
Vectogramtest, 30 cm - 4m, med og uden belastning.
 • Objektiv bestemmelse af brillestyrke, samt kvaliteten af fokuseringsydelsen.
  Obs ! Anvender ikke autorefraktor (populær elektronisk gættemaskine).
Retinoskopi: Refraktion, dynamiske akkommodative lag.
 • Subjektiv bestemmelse af brillestyrke. Hvert øje for sig, samt under samsynsbetingelser. Begge inkl. afbalancering.
Refraktion, normal type. Samt monokulær refraktion under binokulære betingelser.
 • Subjektiv bestemmelse af øjnenes hvileleje, fusionsstyrke og fokuseringsydelse. Både for distance -og læsesyn.
Phoropter: Forier. Relative og absolutte vergensreserver. Samt totale og relative akkommodation.
 • Subjektiv bestemmelse af fejlfiksering.
Fiksationsdisparitet.
 • Status af dybdesyn: Enten subjektivt målt, eller objektiv bestemmelse af nethinde korrespondance.
Stereopsis, eller retinale korrespondance.
 • Demonstration af brillerecept i fri rum. Forklaring af muligheder og alternativer.
Endelig bestemmelse, og sammenhængende dansk forklaring af individuelle muligheder.
Top