Synsplejeklinikken er helt privat og du skal derfor som udgangspunkt betale alt af egen lomme. 
Men er du sendt til genoptræning af din kommune afregner vi selvfølgelig direkte med dem.
Alle omkostningerne er sundhedsydelser og derfor ikke momsbelagte.
Kredit er helt umuligt og alt betales forud.
Top