En normal hornhinde vil danne et jævnt fint billede på nethinden (den bagerste del af øjet).
Når vi snakker om en irregulær hornhinde, er det en hornhinde, der ikke er jævn og derfor ikke i stand til at danne et klart billede på nethinden. 
Her nedenfor ses to topografi-billeder. Det bruger vi for at få et overblik over højdeforskellene på hornhinden. Røde områder vil indikere toppe og blå områder hvor det er fladest. 
Det første billede er en normal hornhinde. På det andet billede ses en hornhinde med keratoconus.
 Normalt Je KeratronKeratoconus Keratron 
Der kan være flere årsager, til at hornhinden er blevet irregulær.
 •  Opstået efter en skade på øjet, hvor arvævet vrider faconen på hornhinden.

 • Efter øjenoperation eksempelvis efter styrkereduktion såsom Lasik, Lasek

 • Øjensygdomme, så som Keratoconus, der er mest udbredte form for irregulær hornhinde.

 
Hvad kan der gøres: 

Man kan tilpasse en formfast kontaktlinse. Den type kontaktlinse ligger ovenpå tårefilmen. Tårefilmen vil ligge sig mellem kontaktlinsen og hornhinden. Tårefilmen vil på den måde rette det ujævne, irregulære billede til et jævnt og regulært billede. På den måde vil man igen kunne få et klart billede på nethinden. 

Bløde kontaktlinser er som regel ikke velegnet til dette, da den vil tage form efter det irregulære øje.

Keratoconus

Keratoconus er en sygdom, som bevirker at synet gradvist bliver dårligere over tid. Den transparente hornhinde, som dækker fronten af øjet bliver tyndere, og trykket i øjet vil få hornhinden til at bule ud som en konus, deraf navnet.

Man opdager det ved, at man hurtigt stiger i nærsynethed og bygningsfejl. Der vil også kunne findes små ar (strækmærker), når man kigger i et mikroskop (spaltelampe). 

Symptomer
 • Der vil forekomme lange lineære streger i synet om natten.
 • Der vil komme slør og halos omkring lyskilder specielt om natten.
 • Dobbeltsyn.
 • Forvrænget syn.
 • Sløret syn som gør det svært at læse.
 • Spøgelsesagtigt syn omkring objekter, som ses med kun et øje.
 • Lysfølsomhed
 • Tilstanden vil oftes opstå fra teenageårene og op til omkring de 30 år. Oftes hos mænd.
De tidlige fund af  hornhindesygdommen er oftest de mest aggressive, og ses ved at brilleglas eller kontaktlinser skiftes hyppigt. Det bedste gæt om forekomsten af keratoconus er, at den har en rate på omkring 1 ud af 2000 i befolkningen. Det kan være svært at finde det præcise antal, da sygdommen kan svinge fra meget mild til til svær.
Oftest vil sygdommens progression være størst i starten af sygdomsforløbet.
Keratoconus kreerer en irregulær bygningsfejl, der gør at hornhinden ikke har et glat forløb, men lave toppe og dale i stedet. Oftest starter sygdommen på det ene øje, men over tid, kommer den i over halvdelen af tilfældene, også på det andet øje.
Årsager 
Årsagerne til keratoconus og forandringerne i hornhinden er ukendte, men der foregår en masse undersøgelser fortiden for at finde svarene. Men der er mange spekulationer og teorier. Mange spekulationer går på, om en af årsagerne kan være kraftig øjengnidning og øjenallergi. Andre spekulerer om, at øjengnidningen igangsætter en inflammatorisk  reaktion i hornhinden. Hyppig øjengnidning kunne også forsage en mekanisk nedbrydning i hornhinden, som i forvejen har en forringet kvalitet. Undersøgelser af øjenlæger viser, at 6-8% af patienterne har en familehistorie med keratoconus, hvilket indikerer, at der også kan være en hvis arvelighed. Der er også flere sygdomme, hvor der er en større hyppighed af keratoconus.
Behandlinger
Behandlingen af keratoconus starter normalt med formfaste kontaktlinser, da de irregulære områder vil blive fyldt ud af tårefilm, og derved give et klart billede til nethinden. Nogle gange vil man tilpasse en formfast kontaktlinse oven på en blød kontaktlinse for at øge komforten. Der er indenfor det sidste år blevet udviklet nye designs af formfaste kontaktlinser. Et eksempel er  minisclerale, der har størrelsen som en blød kontaktlinse og derfor har en øget komfort. Det nyeste indenfor keratoconus tilpasningen er SynergEyes. Det er en kontaktlinse der har en formfast central del, men med et blødt skørt som omgiver den formfaste kerne, hvilket igen giver en øget komfort. 
I mellem 10-20% af øjnene med keratoconus, vil det ske så store forandringer og ardannelse at det ikke giver mening at tilpasse kontaktlinser. I de tilfælde vil man foretage en hornhindetransplantation.
En anden metode som er forsøgt er at indoperere en formfast kontaktlinse ved hjælp af LASIK metoden, men er ikke særligt udbredt.
Links: 
http://www.visionsurgeryrehab.org/ (Amerikansk hjemmeside om hvad kan der gøres når operation for nærsynethed ikke helt lykkes) 
http://www.keratoconus.dk/?pageid=Start_forside (Dansk hjemmeside om Keratoconus) 
http://kcglobal.org/content/blogsection/2/52/ (global hjemmeside om keratoconus)

 

Top