Privatsyn (SE-nr. 29253919)

Klinikken blev skabt i efteråret 2001 og drives af Finn Abildgaard. Målsætning og arbejdsgrundlag er følgende:

Vision:

 Privatsyns mål er, at være absolut førende og ledende indenfor diagnose og behandling af funktionsfejl i samsynet, tørre øjne og tilpasning/kontrol af alle kontaktlinsetyper. Alle ydelser skal ubetinget være State-of-the-art indenfor det naturvidenskabelige arbejdsfelt. Vi vil være helt uafhængige af alle firmaer og organisationer, men arbejde i snævre netværk med andre uafhængige specialister. Vi vil være alment forbrugeroplysende, uden at iagttage gamle faggrænser eller fagpolitik generelt. Udelukkende hensyn til forbrugere imødekommes.

Mission: 

Vi vil insistere på at personer med forstyrrelser i synet, kan modtage en personlig og sammenhængende helhedsvurdering af nuværende begrænsninger og muligheder. Hvis flere  behandlingsmuligheder eksisterer, da at modtage vejledning om konsekvenser og hjælp til at træffe et kvalificeret og personligt valg. Vi samarbejder gerne med relevante faggrupper, men al rådgivning og alle ydelser skal ubetinget tage udgangspunkt i klientens behov og alene varetage dennes bedste interesser.

Handlinger: 

Alle medarbejdere skal besidde erfaring på området, samt have afsluttet eller være i proces med mindst én relevant videregående uddannelse. Klienten kan ikke møde nybegyndere eller amatører. Mindst 15 timers anerkendt international efteruddannelse om året. Konstant opdatering. Være tæt på alle betydende faglige organisationer, samt kritisk vurdere alle væsentlige fagtidsskrifter. Afprøve nyheder og drive udvikling i lukket netværksmiljø før introduktion til klienter. Læs mere her.

Top