Privat . Født februar 1954.

Torben , Lille

Uddannelse
1961 - 1971:
Realeksamen fra Kirsebærhavens skole i Valby.
1971 - 1976:
Optometrist fra Frederksberg Tekniske Skole.
1992 - 1994:
Uddannelse i Adfærdsoptometri. Baltimore Academy;  Behavioral Optometry. USA.
1993 - 1995: 
FCOVD. Fellowship og certificeret som specialist i udvikling og rehabilitering af synsfunktionen. 
Fra College of Optometry in Vision Development. USA.
1997 - fortsat:
Autorisation som kontaktlinseoptiker.
1999 - 2003:
Master of Science studier i optometri (Hovedfag: Neurobiologi og psykofysik). 
Midsweden University in Uppsala, Sweden and Riga University, Letland.
Bachelor Thesis Stability of Distance Refraction in relation to Subjective Plusacceptance at near.
Master Thesis Assessment of the accuracy in estimating The Visual - Vertical 
and The Visual Straight - Ahead in normal subjects under clinical conditions.
Kurser
Listen bliver for lang. Gennem årene har jeg deltaget i kongresser og kurser 2 - 4 gange årligt. Både nationalt og internationalt.
Medlemskaber
1976 - fortsat: Dansk Optometrisk Kontaktlinse selskab. Nu, med navnet FNS (Forum for neurooptometrisk synstræning)
1994 - fortsat: Fellow, College of Optometrists in Vision Development.
Specialisering
  • Hovedtraume - med afledt virkning for:
  • Synsfunktionen: Motorisk koordination; diagnose og træningsbehandling.
  • Hovedpine og nakkestivhed/smerter (tvangshovedholdning).
  • Balanceforstyrrelser (tårnsvimmelhed m.m).
Særlige aktiviteter
1988 - 2017:
Optimus Prisens dommerkomite. Vurdering og prisuddeling til årets bedste elevspecialer.
1995 - 2008:
Synoptik Fondens bedømmelsesudvalg. Uddeling af forskningsmidler.
1999 - 2003:
Clinical Director; Special Olympic. www.specialolympics.org : Arbejder for Special Olympic bevægelsen både internationalt og nationalt. Organisationen arrangerer omkostningsfri synspleje for psykisk udviklingshæmmede. I danmark i samarbejde med Danmarks Handicap Idrætsforbund.
Ansættelse
1971 - 2001:
Ansat i Synoptik.
Efter endt studietid ansat som chefoptiker i en periode på 5 år. 
Herefter iværksætter, opstart og drift af samsynsbehandling i et landsdækkende netværk.
De sidste 5 år yderligere beskæftiget med intern undervisning og projektafvikling.
 Publikationer og udgivelser
  • 1988: Håndbog i samsynstræning. Udgivet af Optikernes Landssammenslutning. Bogen er et særtryk af 23 artikler offentligtgjort i fagbladet Tid & Syn.
  • 1996: Fra apparatfejl til helhedssyn. Udgivet i samarbejde med Synoptik. Bogen er overvejende en oversættelse af Martin H. Birnbaums bog "Optometric Management of Nearpoint Vision Disorders". Anvendt til undervisningsbrug.
  • 2009: Øjenmotorisk og visuomotorisk svigt ved hovedtraume uden objektive skader, i "Skjulte lidelser" red. af Susan Schlüter og Vibeke Søndergaard. Dansk Psykologisk forlag. ISBN 978-87-7706-538-5
Undervisning og foredrag (PowerPoint)
Kun helt aktuelle præsentationer vises her (og udskiftes løbende)
Se PowerPoint oploaded til SlideShare
Rumtidsanalyse: De fire dimensioner og rumtiden 
http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/txyz-og-fysikken
Rumtidsanalyse: Sanseapparat til afkodning af rumtiden
http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/txyz-og-erkendelse
Rumtidsanalyse: Modeller og rationaler for intervention
http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/txyz-og-intervention
Hjerneskade; syn og øjne
http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/hjerneskade-syn-og-jne
KEA 230913: Synstræning - fortolket og anvendt fra et naturvidenskabeligt ståsted
http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/synstrning-kea-230913
Rudersdal 111213: Binokulære synslidelser - et overset problem i rehabilitering efter hjerneskade
http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/binokulre-synslidelser

Nyeste: 

Synsbetinget svimmelhed. IBOS konference - Syn og hjerne, 4-5 sept. 2019: https://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/synsbetinget-svimmelhed
Finde en vej. Grundlag for synsbehandling, maj 2019 https://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/finde-en-vej
Grundforståelse. Fællesgrundlag for diverse sundhedsprofessioner, marts 2019 https://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/grundforstaaelse
Syn, øjne og hjernerystelse med Greve fysioterapeuter. 13. okt. 2017. https://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/syn-jne-og-hjernerystelse-med-greve-fysioterapeuter
Postcommotiosyndrom. IBOS konference 7. sept. 2017 (PowerPoint handout): https://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/postcommotiosyndrom
Intelligente øjenbevægelser. HKI 17. marts 2017: https://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/intelligente-jenbevgelser
Neurooptometri. Center for hjerneskade; april 2016: http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/neurooptometri
Konvergensinsufficiens og ADHD; april 2016: http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/konvergensinsufficiens-og-adhd
Vergenslidelser og terapi; KEA april 2016: http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/vergenslidelser-og-terapi-kea-april-16
Psykofysik; KEA april 2016: http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/psykofysik
Svimmelhed og hovedpine. Kiropraktorindlæg; april 2015: http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/svimmelhed-og-hovedpine
Piskesmæld, synsproblemer og terapi; PTU. Okt. 2014: http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/piskesmld-og-langvarige
Hjernerystelse og synsproblemer; april 2014: http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/hjernerystelse-og-syn-33219397

 

Kongresser (nyeste øverst):

Optometrikongres 2017
Det binokulære syn: Praksis og håndteringsevne i Danmark med fokus på øjenhovedpine og visuel positionssvimmelhed. https://www.slideshare.net/secret/enifGNu4abuoBw
Optometrikongres 2016
Diagnosen "konvergensinsufficiens" - Danmarks største undersøgelse har 25 års jubilæum. Foredaget belyser forskelle og ligheder i perioden, samt forskellene i den optometriske tilgang contra den oftalmologiske/ortoptiske tilgang i Danmark. http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/konvergensinsufficiens-25-r
 Optometrikongres 2014
Whiplash - hvad kan vi som faggruppe gøre for denne patientgruppe: http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/wad-40756525
Optometrikongres 2013
3D syge: http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/3-d-syge
Optometrikongres 2012
1. Øjenhovedpine: http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/jenhovedpine-2012
2. Fiksation - vores trådløse forbindelse til omverdenen: http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/fiksation-2012-vores-trdlse-forbindelse-til-omver

 

Artikler og undersøgelser (- omhandlende samsyn. Andre om synsprøveteknikker og uddannelse nævnes ikke her). Indtil 1992 er artiklerne scannede til fotos.

Holdninger
  • Overbevist naturvidenskabelig i krop og sjæl.
  • Grundlæggende ønsker jeg at tilbyde andre, hvad jeg selv kunne tænke mig at modtage. Kvalitet, respekt og professionel omsorg er nøgleordene.
Top