Kort og godt
Nogle mennesker får ubehag efter 3D film - fx omtumlethed, svimmelhed, kvalme, hovedpine. Som regel er årsagen fejl i samsynsfunktionen.
I virkeligheden er det slet ikke nyt. Sådan er det også hvis samme personer intensivt udfører skærmarbejde eller læser. Langvarig og koncentreret belastning udløser symptomerne. Det har været kendt viden i meget lang tid.
Få en funktionsundersøgelse af dit samsyn. Har du skjult skelen, eller andre koordinationsfejl, er der god og virksom terapi på feltet. 
Men vigtigt - undgå metervareudgaverne. Du kan sikre dig ordentlig rådgivning hvis din testperson (uanset om det er optometrist eller øjenlæge), kan imødekomme kravene fra AOA: Consensus Clinical Practice Guidelines fra American Optometric Association: www.aoa.org/documents/CPG-18.pdf
Se evt. PowerPoint: http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/3-d-syge

 

Se evt. indlæg skrevet til Politikens redaktion: 3-D film kan give dig hovedpine
(Reaktion til:Politiken lørdag 27. marts 2010; lørdagsliv side 14)
I håb om at Politiken vil belyse nogle helt centrale kendsgerninger omkring 3D-hovedpine, ønsker jeg at formidle nedenstående. Årsagen er at Politiken, under ovenstående overskrift, igen optrykker besynderlige spekulationer omkring fænomenet 3D-hovedpine.
En hurtig analyse af problemet viser, at 3D-hovedpinen er en såkaldt syns- eller øjenbetinget hovedpinetype. Øjenhovedpiner er velkendte og lokaliserer sig i øjen- og panderegionen. Som udgangspunkt optræder de ikke om morgenen, men opstår i forbindelse med synsmæssige gøremål. De forværres ved stigende belastning og lindres ved hvile.
Der er to vigtige elementer; belastningsstyrke og belastningstid. Forskellige 3D-teknikker, dybde i filmen m.v. varierer belastningsstyrken - naturligvis i kombination med evt. øjenlidelser. Men belastningstiden og beskuerintensiteten er formentlig mere afgørende. Hvis man pausede filmen hvert kvarter og holdt fem minutters øjenhvile, er prognosen, at hovedpinehyppigheden enten daler markant eller helt ophører. Omvendt medfører høj belastning altså hovedpine, og ofte i kombination med kvalme og nogen grad af svimmelhed (3D-syge kunne være en passende beskrivelse).
Symptomerne opstår, når man belaster det neuromuskulære system som sigter øjne til at se det rigtige sted. Fænomenet optræder altså kun hos mennesker som anvender begge øjne samtidigt og har udviklet normal 3D-sans. Personer, med tidlig ubehandlet skelen samt enøjede er helt undtaget.
Lidelser i dette muskulære system øger belastningsgraden og medfører forskellige symptomer, bla. hovedpine. Det er ikke ny viden, og diagnose og behandling har længe været anvendt i forbindelse med andre øjenbelastende aktiviteter fx læsning og computerarbejde. Nu er det bare i forbindelse med et nyt medie at symptomerne optræder og blotlægges.
I dansk sprog, omtales disse lidelser som regel under overskriften ”skjult skelen”. Begrebsforvirringen på dette felt er i sig selv en diskussion værd, men det er et andet forum, på et andet tidspunkt. Men her er det vigtigt at fremhæve, at lidelser under denne overskrift ikke er en sygdom, men netop en lidelse. De er i bund og grund såkaldt selvstændigt optrædende og uden sammenhæng til anden sygdom. Rehabilitering og lindring foregår ved terapi og optiske hjælpemidler.
To væsentlige kilder til mine oplysninger er henholdsvis:
1) Den internationale hovedpine organisation IHS (Se: ICHD 11.3.3 – The International Classification of Headache Disorders, 2nd Edition), afsnit 11.3.3). Her beskrives smerteprofilen ved muskulære belastningslidelser i synsfunktionen:                                                                       http://www.ihsclassification.org/en/02_klassifikation/03_teil2/11.03.03_cranial.html
2)Verdenssundhedsorganisationen (Se WHO koderne H49-H52): Disorders of ocular muscles, binocular movement, accommodation and refraction). Her beskrives lidelser i det menneskelige øjensigtesystem. http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/
Top