Samsynstræning (Visuel terapi) praktiseres af amerikanske optometrister i stort omfang. Forskellige klinikker kan have forskellige arbejdsfilosofier, og reflekterer, at mennesker ofte prioriterer forskelligt. Se evt. artiklen "Synstræning i Danmark"
Følgende beskriver vores fortolkning og valg af arbejdsmetoder:
Introduktion
Synsproblemer kan groft inddeles i globale og lokale problemer.
Ved "globale" problemer antages vigtige elementer i den normale udviklingsproces at være sprunget over - eller ufuldstændigt udviklet. Fundamentet til at udvikle finere eller højere færdigheder senere i livet er derfor mangelfuldt. Terapi sigter på at lære eller omlære grundlæggende færdigheder, integrere dem, og skabe bedst mulige forudsætninger for læring og udvikling.
Populært sagt anvender vi kørelærer princippet til denne type arbejde. Det betyder, at al træningen foregår på klinikken og er konstant overvåget indtil afslutningen.
Ved "lokale" problemer er der som regel udpeget nogle helt konkrete mekanikker der skal arbejdes med. Populært sagt anvender vi oftest danselærer princippet til dette arbejde. Det betyder, at instruktion og læring foregår på klinikken, mens færdighederne skal trænes og rutineres i egne hjemlige omgivelser.
I specielle tilfælde kan de to principper blandes og anvendes til forskellige trin i træningen.
Arbejdsmetode
Vi anser instruktørens rolle som afgørende for succes. Alt afhænger af at gøre det rigtige - på det rigtige tidspunkt. Det betyder, at træning på vores klinik er stærkt målorienteret. Alle øvelser har et konkret formål og en milepæl der skal passeres. Intet er tilfældigt og alt kan uddybes og motiveres. Alle beslutninger vedrørende træningen er instruktørens ansvar.
Til alle øvelser er knyttet et eller andet hjælpemiddel så præstationerne kan aflæses (feed-back).
Vi anvender ikke forudbestemte eller serielle træningsforløb. Alt bestemmes individuelt ud fra aktuelle behov og muligheder - samt den korteste vej til målet.
Det er vores erfaring, at disse retningslinier medfører det kortest mulige træningsforløb, samt den mindst krævende indsats fra klientens side. Begge faktorer anser vi som væsentlige for at gennemføre træningsbehandling med succes.
Under usædvanlige omstændigheder kan andre træningsforløb planlægges. Blot det er realistisk at gennemføre.
Et eksempel til belysning
Langt den hyppigste samsynsfejl vi arbejder med hedder Fusions-konvergens-insufficiens. Oftest er den af lokalt-problem typen, og betyder, at øjnenes evne til uanstrengt syn i læseafstand er begrænset.
Efter danselærer princippet, ses vi på klinikken 3 - 6 gange afhængigt af sværhedsgraden og arbejdsindsatsen. Lette tilfælde typisk med en uges mellemrum. Sværere tilfælde, oftest med to eller tre uger imellem.
Klinikbesøgene er typisk af 45 minutters varighed - og den daglige træningsindsats hjemme omkring 10 minutter.
For hovedparten er træningen overstået efter en periode på 2 - 3 måneder.
Top