Introduktion
Først og fremmest skal enhver som arbejder med synssansen gøre sig klart, hvad det egentlig er for en størrelse de arbejder med - og hvilken hjælp de kan tilbyde andre mennesker. Forbavsende mange, såkaldte professionelle, aner det ikke, og kan på stående fod ikke give en god fyldestgørende definition af, hvad synsansen egentlig er og rummer. Forbrugere bør spørge sig for; ståsted og arbejdsmodel er nøgleordene.
Syn. Vores definition:
Syn: En opsøgende sansefunktion til at indsamle information til en her-og-nu-forståelse - med henblik på, at dirigere bevægelser og handlinger formålstjenligt og automatiseret.
Arbejdsmodel
Med udgangspunkt i vores definition kan vores arbejdsmodel opdeles i fire hovedområder:
  •  Øjnenes synstyrke og brydningsforhold: Det betyder. Bestemmelse af hvilken grad øjnenes evne til at se små detaljer er udviklet, samt om der er nogen væsentlig grad af nærsynethed, langsynethed eller bygningsfejl, som skal kompenseres.
  • Dybdesynets udvikling og den øjenmotoriske koordination: Det betyder. Bestemmelse af i hvilken grad hjernen anvender de to øjne til at se samtidigt, samt bevægeapparatets effektivitet til at koordinere øjnene i hele blikfeltet. Yderligere bestemmes samsynets smidighed og udholdenhed med en variation af metoder.
  • Synssansens integration med krop og balance: Her vurderes de vigtige koblinger mellem synet og balancesansen, øje-hånd og øje-fod koordination - samt timing af bevægelser baseret på visuelle signaler.
  • Tolkning med synet: Her vurderes evnen til at forstå indbyrdes rumlige sammenhænge ud fra eget ståsted. Opfatte ligheder og forskelle, samt evnen til at omsætte visuelle symboler til lyd eller bevægelse.
I virkeligheden kan de fire områder ikke skilles ad. De virker sammen og samtidigt - og tilsammen benævnes de; Det-visuelle-informations-reaktions-system. Hver for sig er de uhyre komplekse, og kendes slet ikke til bunds. Hver for sig er de også helt utilstrækkelige til at danne baggrund for en definition af synet, som blot tilnærmelsesvist kan forklare vores adfærd i hverdagen. Men tilsammen er de et godt bud, og det er vores holdning, at vurdering af synssansen på et mindre grundlag er utilstrækkelig.
Ved testning er det klinikkens mål at udforske og afdække disse områder så godt, at en god sammenhængende forklaring på dansk kan gives på stedet.
Ved træning udpeges og bearbejdes de vigtigste områder først. Vi arbejder konstant mod forudbestemte milepæle, og ved hvert besøg er der status og opdatering.
Vigtigt
Både testningen og træningen er meget omfattende, men vi leder ikke efter sygdomme. Vi har ikke en lægelig baggrund. Det betyder, at har du selv mistanke til sygdom skal du kontakte din læge eller øjenlæge.
Vores opgave er at afklare de funktionsmæssige forhold omkring dit syn, samt lære dig hensigtsmæssige strategier til at udvikle dit syn.
I korthed. Funktionelle fejl skal have en funktionel kur, og det er klinikkens opgave at afdække og afhjælpe dem.
Top