Alle former for skader i hovedet kan medføre synsforstyrrelser.
Øjnene er placeret forrest i hovedet, synshjernen allerbagerst, og styrekernerne til øjnenes bevægesystem sidder i hjernestammen. Der er mange indbyrdes forbindelser og en omfattende trafik. Sårbarheden er stor.
Afhængig af skadens placering og omfang, kan synet påvirkes med dobbeltsyn og svimmelhed i forskellige former, eller udfald i synsfeltet.
Efter, eller samtidigt, med den lægelige behandling er hjælpemulighederne:
Udfald i synsfeltet kan muligvis lindres ved at montere et scanningsprisme på brillerne. Vi tilbyder systematisk afprøvning af bøjningsvinkel, størrelse og placering.
Svimmelhed og ubehag kan muligvis skyldes at kroniske lidelser eller skader forsinker nervesignalerne i nogle af synshjernens kredsløb (Pulfrich fænomenet). Vi tilbyder systematisk afprøvning af filtre til signaludjævning (kan indbygges i brilleglas eller kontaktlinser).
Dobbeltsynet kan blokeres ved at anvende en klap foran det ene øje. Men ofte er det hensigtsmæssigt kun at blokere noget af synsfeltet - især hvis en del af det perifere syn kan bevares. Det letter både orienterings- og balancesans. Vi tilbyder systematisk afprøvning af såkaldt sektorokklusion, enten på brilleglas eller specielle kontaktlinser (og således også kosmetiske flotte løsninger til permanente tilstande).
Dobbeltsynet kan muligvis fjernes ved at montere folieprismer på brilleglassene, enten helt eller delvist afhængig af blikvinkel. Teknikken kan også kombineres med sektorokklusion. Skal prismeteknikken anvendes i længere tid, kan virkningen indslibes i brilleglassene. Vi tilbyder systematisk afprøvning med folieprismer indtil endelige værdier er bestemt.
Tilknyttede synsforstyrrelser (fx lejlighedsvis dobbeltsyn, hurtig udtrætning, øjenhovedpine og svimmelhed) kan muligvis fjernes eller lindres med synstræning. 
Se fx
og   
Hjernen bruger øjnenes bevægesystem til at sigte på noget i omverdenen (fiksation). Herfra kan kollisionskurs- og tid vurderes, så passende handlinger kan iværksættes. 
Øjnene kan bevæges i nær-fjern dimensionen (vergenssystemet), samt i højre-venstre og op-ned dimensionerne (versionssystemet). Bevægelserne kan være glidende (pursuits) eller i spring (saccader), og kan være selvstændige eller forbundet med balancesystemet (okulære-vestibulære refleks) eller stillingssansen og nakkemusklerne (optokinetiske refleks). Samlet benævnes hele systemet "Det optomotoriske system". Vi tilbyder systematisk genoptræning af hele det optomotoriske system med alle aktive krydsforbindelser - Bemærk ! en sammenhængende koordineret terapi er IKKE mulig i det offentlige sundhedsvæsen.
Alt ovenstående kan endvidere kombineres efter behov.
Al erfaring peger på at hurtig indsats er vigtig - både når det gælder lindrende teknikker og især genoptræning. Hurtig iværksættelse og hyppig opfølgning kendetegner den gode behandling.
Vi samarbejder gerne med speciallæger, hospitaler, genoptræningscentre, kommuner og selvfølgelig patientforeninger. Ved større grupper kommer vi gerne og fortæller og svarer på spørgsmål.
Se evt. PowerPoint fordrag om almene binokulære lidelser efter hovedskade: http://www.slideshare.net/TorbenHelstrup/binokulre-synslidelser
Top