Arbejdsmodellen, som klinikken anvender, er baseret på naturvidenskabelig tankegang og dokumentation.
Den visuelle hjerne er den bedst udforskede part af hjernen. Utroligt meget er kendt - men meget endnu ikke forstået. Følgelig er litteraturen tilsvarende meget omfattende.
Nedenstående liste er derfor langt fra komplet. Men er fremstillet kortest mulig - til at illustrere hjørnestene i tankesættet for klinikkens arbejdsmodel samt dokumentere virkningen af standard træningsbehandling.
 
Alle engelsksprogede artikler kan anskaffes i gratis kopi - og flertallet af bøgerne kan hjemlånes fra: 
Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek. 
Nørre Alle 49, 2200 Kbh N. Telefon: 35 39 65 23. www.dnlb.dk
Yderligere dokumentation, omhandlende andre synsmæssige færdigheder, bla. fokuseringsevne og skelefejl kan findes på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed eller  via Google Scholar ;søgeord f.eks."convergence insufficiency"
(eller find andre under "leksikon")
 
 
Baggrundsviden for arbejdsmodellen.
 
A Vision of the Brain: Zeki, Semir
Blackwell Science Ltd. 1995
ISBN 0-632-03054-2
Gennemgang og historisk opsamling af dumheder og nyheder i udforskningen af hjernens synsområder. Forfatteren er meget autoritativ og betragtes som "fyrtårnet" inden for feltet.
The Visual Brain in Action: Milner, A. D. et. al.
Oxford University Pres 1997
ISBN 0-19-852408-0
Tanker over synets oprindelse og funktion. Neurologisk gennemgang af pattedyrs visuelle hjerne, samt virkningen af lokale skader i hjernen. Fremhæver to primære visuelle ruter ("Hvor" og "Hvad" banerne).
The Neurology of Eye Movements: Leigh, R. J.
Oxford University Pres 1999
ISBN 0-19-512972-5
Dækker alle kendte nerveruter for øjenbevægelser og deres sammenhænge til hjernestamme, lillehjerne og visuelle hjerne. Symptomer og tests i forbindelse med sygdom og hjerneskader.
Visual Perception - Physiology, Psychology and Ecology: Bruce, V et. al.
Psychology Pres Ltd. 1996
ISBN 0-86377-451-2 (Pkb)
Gennemgang af teorier til at skabe en sammenhængende oplevelse og forståelse af verden omkring os - baseret på synssansen. Der til mekanismer til kropskontrol og bevægelsessystemer.
Rationel klinik: Wulff, H. R. m. fl.
Munksgaard 2000
ISBN 87-16-11631-3
Gennemgang af det naurvidenskabelige grundlag for diagnostiske og terapeutiske beslutninger.
 
 
 
Klinisk håndtering af samsyn og synsprøver.
 
Clinical Visual Optics: Bennet & Rabetts'
Butterworth-Heinemann Ltd. 1998
ISBN 0-7506-1817-5
 
Grundbog for metoder, fysiske standarder og optiske principper i forbindelse med synstestning.
Clinical Management of Binocular Vision - Heterophoric, Accommodative, and Eye Movement Disorders: Scheimann, M et. al
J. B. Lippencott Company 1994
ISBN 0-397-51133-7
 
Sammenhængende og meget detaljerede beskrivelser af diagnose og terapi - i forbindelse med klassiske samsynsfejl.
Borish's Clinical Refraction: Benjamin, W. J
W. B. Saunders Company 1998
ISBN 0-7216-6588-9
 
Testmetoder, modeller og demografiske data for klassiske synsfejl. Meget omfattende. "Bibelen" på feltet.
Binocular Anomalies - Diagnosis and Vision Therapy: Griffin, J.R.
Butterworth-Heinemann 1995
 
Beskrivelser af klassiske testmetoder, træningsteknikker og metoder - i forbindelse med synsmæssige tilpasninger og samsynsfejl.
Foundations of Binocular Vision - A Clinical Perspective: Steinmann, S. B et. al.
McGraw-Hill 2000
ISBN 0-07-08385-2670-5
 
Samsynets udvikling, organisation og kliniske pointer.
 
 
 
 
Særlige persongrupper med særlige behov.
 
Eye Care for Infants & Young Children: Moore, B. D
Butterworth-Heinemann 1997
ISBN 0-7506-9646-X
 
Dækker den normale udvikling af øjne og syn, samt afvigelser herfra. Demografiske data og metoder.
Pediatric Optometry - Principles and Practice: Rosenbloom, A. A. et. al.
J.B. Lippencott Company 1990
ISBN 0-397-50917-0
 
Dækker den normale udvikling af øjne og syn, samt sammenhængen til balance og bevægeapparatet. Fejludvikling, skader og testmetoder.
Clinical Uses of Prisms: Cotter, S. A
Mosby 1995
ISBN 0-8151-1810-4
 
Opsumering af teknikker til den kliniske anvendelse af prismekorrektion. Duelighed, brug og misbrug.
Optometric Management of Learning-Related Vision problems: Scheiman. M. et.al.
Mosby 1994
ISBN 0-8151-6385-7
 
Baggrund, vurdering, forståelse og terapi når synssansen svigter i forbindelse med indlæring.
Vision and Reading: Garzia, R.P
Mosby 1996
ISBN 0-8151-3438-X
 
Gennemgang af synsfejl og øjenbevægelser - og deres eventuelle sammenhæng til læsevanskeligheder. Model for forståelse og klinisk håndtering.
Diagnosis and Management of Special Populations: Maino, D. M
Mosby 1995
ISBN 0-8151-5901-3
 
Evaluering af synet hos psykisk udviklingshæmmede, multihandicappede og mennesker med hjerneskader.
Applied Concepts in Vision Therapy: Press, L.JMosby 1997
ISBN 0-8151-6729-6
 
Principper for test og terapi af synsfunktionen på mange niveauer. Modeller og mange kliniske perler. Meget omfattende.
Rehabilitation of balance disorders 
in the patient with vestibular pathology. 
Anne Shumway-Cook et.al., Chapter 15 in: Clinical Disorders of Balance, Posture and Gait: Adolfo M. Bronstein et. al.
Arnold 1996
ISBN 0 340 60145 0 (hb)
 
Gennemgang og forslag til systematisk tests og træning for personer med lidelser i det indre øre (vestibulær funktionen). 
Syn-nakke-krop sammenhængen illustreres i teori og praksis.
Meget læsværdig: Erfarne folk.
 
 
 
 
Artikler: Test og diagnostiske kriterier (ved konvergens insufficiens).
 
Convergence Insufficiency: Incidence, diagnosis, and treatment: 
Cooper, J et. al.
J am optom assoc 1978; 49: 673 - 80
 
Gennemgang og opsummering af hidtidige undersøgelser af konvergens Insufficiens indtil 1978. Dækker både målingernes betydning, eventuelle årsag, hyppighed og behandlingsresultater. Mange synspunkter præsenteres og diskuteres.
Characteristics of Convergence insufficiency: Daum, K. M:
Am J Optom Physiol Opt 1988; 65: 425 - 38
 
Omfattende litteraturstudie. Sammenligner diagnostiske kriterier fra mange undersøgelser. Påpeger forskelle og ligheder. Indkredser centrale mål for diagnose.
Convergensinsufficiens: 
Helstrup. T
Oftalmolog nr. 3, 1990 (kan læses under CV for T. Helstrup)
 
Forslag til entydigt og praktisk anvendeligt diagnostisk kriterie - baseret på ovenfor anførte litteraturstudie.
 
 
 
 
Artikler: Terapi og resultater (ved konvergens insufficiens).
 
Orthoptic Treatment of Convergence Insufficiency: A Two year follow-up Report: Pantano, F. M.
Am Orthopt J 1982; 32: 73 - 80
 
Omfattende klinisk studie som påviser langtidseffekt. Når bestemt træningsmål var passeret, var træningsresultater bevaret to år efter.
Reduction of Asthenopia in Patients with Convergence Insufficiency after Fusional Vergence Training: 
Cooper, J et. al.
Am J Optom Physiol Opt 1983; 60: 982 - 89
 
Lille velkontrolleret studie. Objektive målinger og kontrol for placebo. Påviser intim sammenhæng mellem reduktion af symptomer og samtidig optræning af vergensstyrke.
Double-Blind Placebo-Controlled Examination of Timing Effects in the Training of Positive Vergences: 
Daum, K. M
Am J Optom Physiol Opt 1986; 63: 807 - 12
 
Lille velkontrolleret studie. Objektive målinger og kontrol for placebo. Påviser at vergensstyrke kan øges markant på to timer (flerdobling), samt at korte og hyppige træningsrunder tilsyneladende virker kraftigst.
Static Vergence and Accommodation: Population Norms and Orthoptics effects: 
Hung, G. K et. al.
Doc Ophthalmol 1986; 62: 165 - 79
 
Meget velkontrolleret studie. Måler subjektive symptomer før og efter træning. Demonstrerer stor og markant ændring samt langtidseffekt af vergenstræning.
Visual Therapy results for Convergence Insufficiency: A Litterature Review: 
Grisham, J. D:
Am J Optom Physiol Opt 1988; 65:448 - 54
 
Kritisk litteraturstudie. Blandt sammenlignelige undersøgelser angives kurraten (af 1931 behandlinger) til 72 %, forbedret kategorien til 19 % og 9 % uden virkning.
Review of Computerized Ortoptics with Specific Regard to Convergence Insufficiency: 
Cooper, J.
Am J Optom Phusiol Opt 1988; 65: 455 - 63
 
Opsamler dokumentation og påviser at vidvinkel stimulation kan resultere i succes hvor traditionelle teknikker fejler. Vergenstræning med Random-Dot- Stereogrammer åbner store og nye muligheder.
Validity and Persistence of the Training Effect: Grisham, J. D:
Optom Vis Sci 1991; 68: 441 - 51
 
Lille velkontrolleret studie med objektiv teknik. Påviser intim sammenhæng mellem subjektive og objektive vergensmålinger, samt langtidseffekt af vergenstræning (9 måneder efter).
The Effect of Orthoptic Treatment Upon the vergence Adaption Mechanism: 
North, R. V. et. al.
Optom Vis Sci 1992; 69: 294 - 99
 
Gennemgang af tidligere studier omkring prismeadaptation. Påviser klart at symptomatiske personer kan hjælpes med vergenstræning. Træningsbehandling er "første valg". Kun personer med defekt adaptiv evne har gavn af prismekorrektion.
Clinical Implications of Vergence Adaption: Cooper, J.
Optom Vis Sci 1992; 69: 300 - 7
 
Historisk tilbageblik, opsamling og model til forklaring af vergensadaption. Understreger behov for at skelne mellem hurtig og adaptiv fusionsvergens samt kliniske implikationer. Træningsbehandling er "første valg". Kun personer med defekt adaptiv evne har gavn af prismekorrektion. Omfattende litteraturliste til forskningen på området.
Optometrisk behandling af convergensinsufficiens i privat dansk praksis: Helstrup, T. m. fl.
Optikeren, sept. 1992 (kan læses under CV for T. Helstrup)
 
Omfattende klinisk studie som påviser store og entydige ændringer i vergensstyrken efter træning. Dokumenterer metode.
Sammenhæng mellem konvergensevne og koncentration: Helstrup, T. m. fl.
Optikeren, maj 1998 (kan læses under CV for T. Helstrup)
 
Lille velkontrolleret klinisk studie som påviser markant reduktion af væsentlige symptomer, samt langtidseffekt af velgennemført træning (1 - 2 år efter).
A Randomized clinical Trial of Treatments for Convergence Insufficiency in Children: 
Scheiman, M: et. al.
Arch Ophthalmol. 2005;123: 14 - 24
 
Meget omhyggeligt og velgennemført studie: 47 børn (9-18 år) med symptomatisk Konvergensinsufficiens (opdelt i tre grupper) modtog henholdsvis 1) Klassisk optometrisk træning 2) Blyant-til-næsen træning 3) Placebo træning.
Virkningen af behandlingen blev registreret på de kendte objektive parametre for en god konvergensfunktion (dvs. konvergensnærpunkt, fri disparitetsvergens og symptomprofilen).
Resultatet var helt entydigt. Gruppe 1 fik stor virkning og blev normaliseret, mens gruppe 2 og 3 ingen virkning fik.
Undersøgelsens omfang berettiger ikke til umiddelbar udstrækning til hele menneskeheden. Men kvaliteten er meget høj, og virkemidler og strategi stemmer helt overens med både erfaring og fysiologi.
En velbegrundet konklusion er derfor (som foreløbigt bør udgøre nyeste generelle vejledning for alle): Konvergensterapi kræver professionel vejledning; indeholdende en klar træningsstrategi samt jævnlig opfølgning indtil afslutning. Endvidere, behandlingsforsøg som overvejende bygger på blyant-til-næsen typen må stærkt frarådes. Der skabes falske forhåbninger, og i bedste fald har det ingen virkning. (Egen kommentar: I værste fald må døjes en masse unødigt ubehag, samt yderligere forværring via akkommodationskrampe).
A Randomized Clinical Trial of Vision Therapy/Orthoptics versus Pencil Pushups for the Treatment of Convergence Insufficiency in Young Adults: Scheiman et. al.
Optometry and Vision Science;Volume 82(7)July 2005pp E583-E595
 
Grundlæggende samme forsøg som ovenstående - blot på personer mellem 19 og 30 år: Grundlæggende også samme resultater, men med større spredning i symptomscoren.
Cementerer at moderne kvalitetsbehandling af konvergensinsufficiens skal indeholde specifikke øvelser af disparitetsvergensfunktionen (med kontrol af akkommodationsevnen).
Randomized Clinical Trail of Treatments for Symptomatic Convergence Insufficiency in Children
The CITT study Group (Dr Scheimann, study chair)
Arch Ophthalmol. 2008; 126(10): 1336-1349
 
Meget omhyggeligt og velgennemført studie (se også 2005 undersøgelsen - to trin oppe): Her - 221 personer mellem 9 og 17 år blev fordelt til fire grupper efter et tilfældighedsprincip.
Gruppe 1: Trænede med den klassiske gør-det-selv teknik "blyant til næsen". Kurrate 43 %
Gruppe 2: Udførte computerbaseret træning af vergens- og akkommodationsfunktionen - samtidig med blyant til næsen træningen. Kurrate 33 %
Gruppe 3: Modtog kliniktræning "kørelærermodellen", foruden hjemmetræningsopgaver. Kurrate 73 %
Gruppe 4: Placebo - kliniktræning og hjemmeopgaver. Kurrate 35 %
Undersøgelsen dokumenterer klart og tydeligt, at klinikbaseret behandling af symptomatisk Konvergensinsufficiens er en effektiv behandlingsmetode. Endvidere, at en aktiv og strukturerende træningsmodel er klart at foretrække. Resultaterne, målt både på subjektive symptomscore og objektive mål for fusionsevne, overgår langt alle andre træningsstrategier.
Interessant er også, at godt 40 % bedres med "blynat-til-næsen" teknikken (den danske offentlige model). Det er jo en anelse bedre end placeboniveauet, og måske kan interesserede personer forsøge teknikken. Men har man ikke en fornemmelse af bedring, er det nok bedst at stoppe. Faglig opfølgning anbefales under alle omstændigheder. Eventuelle årsager til den oprindelige træningsindikation, adresserer metoden overhovedet ikke.
Mest tankevækkende er resultatet for gruppe 3 (computer baseret vergens- og akkommodationstræning). Dels er resultatet faktisk ringere end gruppen som alene trænede "blyant-til -næsen", og dels er det helt på niveua med placebobehandlingen. Som minimum må konklusionen være, at hjemmebaseret computertræning, i sig selv, ingen værdi har.
Endnu mere tankevækkende er det, at det jo netop er denne træningsfilosofi et dansk kommercielt synstræningsfirma "Train your Eyes" overvejende bygger på. Resultaterne her peger meget klart på, at det er rent narreværk at fokusere så stærkt på computerteknikkerne. Fokus bør ligge på tilstanden og korrekt vejledning, ikke på værktøjet.
Den overordnede konklusion er meget entydig: Behandling af samsynsfejlen "konvergensinsufficiens", som ikke iagttager ovenstående, er IKKE tidsvarende. ALLE seriøse aktører på feltet, bør som MINIMUM orientere om forskellige træningsstrategier og resultater.
Top