Kære patient,

BEGRÆNSET FREMMØDE indtil d. 30. juni 2020 pga. COVID-19

I forbindelse med COVID-19 udbruddet, følger Privatsyn Sundhedsstyrelsens instruktioner for sundhedsfagligt personale og deres ydelser. Vi foretager derfor hverken funktionstest, kontaktlinsetilpasning, kliniktræning eller halvårs kontaktlinsekontroller indtil 30. juni 2020 - medmindre der er tale om kritisk funktion nedsættelse.

Patienter i behandling som vedrører kritisk funktion:

I forbindelse med relevant fremmøde i klinikken i den givne periode, har vi gjort diverse tiltag for at undgå spredning af smitte både i forhold til dig som patient, men også os som behandler.

Vi har de sidste 14 dage brugt på at gøre klinikken mere COVID- 19 sikkert.

Dette er sket ved at lave mere plads. Vores venteværelse er blevet 5 gange større, vi har udvidet kapaciteten med yderligere 3 undersøgelses/trænings-rum. På den måde kan vi lufte ud og afspritte mellem hver patient. Vi har afskærmning ved modtagelsen, indkøbt værnemidler, sprit og masker. Ydermere foretages ingen undersøgelser eller øvelser med fysisk kontakt, der holdes afstand.

Vi deler os op i 2 hold og nedsætter indtaget af patienter for at beskytte både klienter og medarbejdere. Klienter bliver indkaldt forskudt fra hinanden.

Det er vores opgave som sundhedsfaglige specialister at vurdere, hvornår der er tale om kritisk funktion. Hver enkelt patient i klinikken har de seneste 3 uger modtaget eller vil snarest modtage et personlig telefonopkald, som konkret forholder sig til den enkeltes situation.

Ønsker du at holde gang i træningen og ikke hører ind under ”kritisk funktion”, eller er du ikke tryg ved at komme, så kan vi tilbyde at fortsætte din træning via videokonference (SKYPE eller lignende), såfremt det er muligt. Evt. med mulighed for afhentning af vel afsprittet udstyr i klinikken efter aftale.

Patienter med selv de mindste symptomer på sygdom behandles ikke i klinikken. Husk derfor at melde afbud. Videokonference á la SKYPE eller lign. tilbydes i stedet efter behov, og hvor det er muligt i behandlingen. 

Venlig hilsen,
Privatsyn

OBS HJÆLP OS MED AT PASSE PÅ HINANDEN!

I henhold til udviklingen af Corona-virus (COVID-19) har vi et ansvar for at beskytte de udsatte borgere, der kommer i klinikken. Derfor gør vi opmærksom på, at hvis du inden for de seneste 14 dage har opholdt dig i et land eller område, som af myndighederne vurderes at have en særlig høj grad af Covid-19 smittespredning (”rød zone”), henstiller vi til, at du udsætter evt. besøg i butikken til 14 dage efter din hjemkomst. I butikken holder vi os selvfølgelig løbende opdateret på de nyeste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. (Listen over de berørte lande findes på sst.dk)

TILFØJELSE TIL VEJLEDNING OM CORONAVIRUS  

Efter samråd med Sundhedsstyrelsen anbefaler Optikerforeningen, at man udsætter alle ukompliceret kunde- og patientundersøgelser, hvor man:

  • kommer i berøring med tårevæske og/eller slimhinder
  • er i meget tæt og direkte ansigt-til-ansigt afstand med patienten over længere tid (10-15 min. fx ved spaltelampeundersøgelse)

Hvis der skulle være en patient med komplikationer, hvor en undersøgelse af ovenstående karakter er påkrævet, bør undersøgelsen så vidt muligt foretages med enganghandsker. Derudover er det fortsat vigtigt at have fokus på den gode klinikhygiejne, dvs. spritte instrumenter af efter hver patient samt benytte håndsprit mellem hver kunde- og patientkontakt.

Top